‏יום ראשון כ"ז תמוז תש"פ

מכתב תודה ל "יד אביגדור"
ב"ה שזכיתי להיות אמא לשלושה ילדים,
אך העבודה היא רבה, ועליי מוטלת האחריות
לדאוג לילדים לאוכל ולבגדים, לדאוג לחינוכם, שיהיו נקיים ומסודרים ובעיקר שמחים.
כי אין להם אבא והם לא אשמים.
וזה קשה ולפעמים עצוב
במיוחד ביום ראשון,כשהעייפות גוברת והבדידות של אחרי שבת שוב מבצבצת.
ופתאום לקבל טלפון מ"יד אביגדור",
שמבשרת שאחרי בדיקה מקיפה ומדוקדקת
בעוד כמה ימים תגיע אליי תרומה מכובדת
והכל נעשה בנועם, בכבוד ובברכה
וזה נותן לי כוח לקום ולהמשיך
במסע הזה של החיים
ולהודות לקב"ה ולהזכיר לו שוב
עמך, את תורתך ומצוותיך אוהבים ומקיימים
גם אתה תנהג עמנו במידת החסד והרחמים.